• Bakıroğlu Tesisat emniyetli çalışma hususunda; İSİG-ÇS kapsamında sıfır kaza ve olay hedeflenmektedir.
  • Şirket ISO 9001 Kalite sistemleri ve çevre koruma bilincinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini hedeflemektedir.
  • Bakıroğlu Tesisat müşteri isteği doğrultusunda özel ve nitelikli ürün üretmeyi hedeflemektedir.
  • Bakıroğlu Tesisat sektörde müşteriler tarafından öncelikli tercih edilmeyi hedeflemektedir.
  • Bakıroğlu Tesisat hammadde ve üretim maliyetlerini sürekli optimize ederek, pazarda fiyat avantajı yaratarak verimli çalışmayı hedeflemektedir.
  • Bakıroğlu Tesisat Öncü ve sürekliliğin devamını sağlamayı hedeflemektedir.