MİSYON

Kalitesi, hizmeti, teknolojisi ve fiyat avantajı ile boru bağlantı parçaları sektöründe lider tedarikçi ve müşterilerimizin iş ortağı olmak. İş hacmini artırarak yeni yatırımlarla yeni istihdam alanları oluşturmak.

VİZYON

Belirlenen ekonomik hedeflere müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlayarak ulaşmak.

Kabul görmüş Kurumsal Sosyal Sorumluluk standartlarıyla uyumlu, çalışanlarının ve paydaşlarının ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir iş modelleri-ilkeleri oluşturmak ve uygulamak.