Bakıroğlu Tesisat müşteri isteklerini karşılama derecesinin anlaşılması amacıyla birkaç yöntem kullanır. Bunlardan ilki, müşteri şikayetlerinin eğilimidir. Şikayetlerin eğilimi, müşteri isteklerini karşılamada bir gösterge olarak ele alınır. Bu ana göstergelerin dışında bir de öncü niteliğinde takip edilen iç göstergeler vardır. Bunlar proses yeterliliği ölçümleri, Bakıroğlu Tesisat içi kontroller sonucu redler, randıman ve işçilik kayıpları, telefler vb.dir. Bu parametreler, Yönetimin gözden geçirmesi çalışmaları kapsamında periyodik olarak gözden geçirilir.

“Müşteride güven ve kalite önceliğimizdir.”