Fittings için Sektörel Sözlük

FITTINGS PRODUCTS (EN) BORU EKLENTİ MALZEMELERİ (TR) BESCHLÄGE PRODUKTE (DE) PRODOTTI RACCORDERIA (IT) PRODUCTOS DE ACCESORIOS (ES) FITTINQ MƏHSULLARI (AZ) ФИТИНГИ ПРОДУКЦИЯ (RU) PRODUITS RACCORDS (FR)
Coupling Manşon Kupplung Accoppiamento Acoplamiento Bağlama Связь Couplage
Coupling Socket Welding Soket Manşon Kupplungsmuffenschweißen Saldatura a presa di accoppiamento Soldadura de enchufe de acoplamiento Birləşdirmə yuvası qaynağı Муфтовая сварка Soudage par douille d’accouplement
Elbow 45° Socket Welding 45° Soket Dirsek Winkel 45° Muffenschweißen Gomito 45° Saldatura a bussola Codo de 45° para soldadura por encastre Dirsək 45° Socket Qaynaq Колено 45°, сварка внахлест Coude 45° Socket Welding
Elbow 90° Socket Welding 90° Soket Dirsek Winkel 90° Muffenschweißen Gomito 90° Saldatura a bussola Codo de 90° para soldadura por encastre Dirsək 90° Socket Qaynaq Колено 90°, сварка внахлест Coude 90° Socket Welding
Half Coupling Yarım Manşon Halbe Kupplung Mezzo accoppiamento Medio de acoplamiento Yarım birləşmə Полумуфта Demi-couplage
Half Coupling Socket Welding Yarım Soket Manşon Schweißen von Halbkupplungsmuffen Saldatura a presa a mezzo giunto Soldadura de enchufe de medio acoplamiento Yarım birləşdirici yuva qaynağı Сварка полумуфт в раструб Demi-accouplement Socket Welding
Hexagon Bushing Altı Köşe Başlı Redüksiyon Sechskantbuchse Boccola esagonale buje hexagonal Altıbucaqlı Bushing Шестигранная втулка Douille hexagonale
Hexagon Cap İç Dişli Kep Sechskantkappe Tappo esagonale tapa hexagonal Altıbucaqlı qapaq Шестигранная крышка Bouchon hexagonal
Hexagon Nipple Altı Köşe Nipel Sechskantnippel Capezzolo esagonale pezón hexagonal Altıbucaqlı məmə Шестигранный ниппель Mamelon hexagonal
Hexagon Plus Altı Köşe Başlı Kör Tapa Hexagon plus Esagono Plus Hexágono Plus Altıbucaqlı Plus Шестиугольник Плюс Hexagone Plus
Hexagon Reducing Nipple 6 Köşe Red Nipel Sechskant-Reduziernippel Nipplo di riduzione esagonale Boquilla reductora hexagonal Altıbucaqlı azaldıcı məmə Шестигранный редукционный ниппель Mamelon réducteur hexagonal
Pipe Nipple T.B.E. Boru Nipeli Ç.T.D. Rohrnippel, Gewindebolzenende Nipplo per tubo, estremità del bullone filettato Niple de tubería, extremo de perno roscado Boru məmə, yivli boltun ucu Трубный ниппель, конец болта с резьбой Mamelon de tuyau, extrémité de boulon fileté
Pipe Nipple T.O.E. Boru Nipeli – T.T.D. Rohrnippel, Gewinde an einem Ende Nipplo per tubo, Threadet un’estremità Boquilla de tubería, rosca en un extremo Boru Nipeli, Bir Ucu İp Ниппель трубы, конец резьбы один Mamelon de tuyau, Threadet une extrémité
Reducing Coupling Red. Manşon Reduzierkupplung Riduzione dell’accoppiamento Acoplamiento reductor Birləşmənin azaldılması Сокращение Муфта Accouplement réducteur
Reducing Coupling Socket Welding Soket Manşon Redüksiyon Reduzierendes Kupplungsmuffenschweißen Saldatura a presa di accoppiamento riducente Reducción de la soldadura por encastre del acoplamiento Birləşdirmə yuvası qaynaqının azaldılması Сварка переходной муфты в раструб Soudage à emboîtement de couplage réducteur
Round Cap Yuvarlak Kör Tapa Runde Kappe Tappo rotondo Gorra redonda Dəyirmi papaq Круглая крышка Casquette ronde
Round Cap Socket Welding Soket kep Rundkappenschweißen Saldatura a presa tonda Soldadura de casquillo redondo Dairəvi qapaqlı yuva qaynağı Сварка с круглой крышкой Soudage à douille ronde
Sockolet® Reducing Sockolet® Socketolet® Reduzieren Sockolet® Riducente Reductor Sockolet® Sockolet® Reducing Соколет® Редуктор Réduction Sockolet®
Street Elbow 90° 90° Kuyruklu Dirsek Straßenkrümmer 90° Gomito stradale 90° Codo de calle 90° Küçə Dirsək 90° Улица Колено 90° Coude de rue 90°
Tee Socket Welding Soket Tee T-Muffen-Schweißen Saldatura presa a T Soldadura por encastre en T Tee Socket Qaynaq Сварка тройника Soudage à emboîture en T
Threaded Elbow 45° 45° Dirsek Gewindebogen 45° Gomito filettato 45° Codo Roscado 45° Yivli Dirsək 45° Колено с резьбой 45° Coude Fileté 45°
Threaded Elbow 90° 90° Dirsek Gewindebogen 90° Gomito filettato 90° Codo Roscado 90° Yivli Dirsək 90° Колено с резьбой 90° Coude fileté 90°
Threaded Tee Dişli Te T-Stück mit Gewinde T filettato Camiseta roscada Yivli Tee Тройник с резьбой Té fileté
Thredolet® Reducing Thredolet® Thredolet® Reduzierend Thredolet® Riducente Thredolet® Reductor Thredolet® Reducing Thredolet® Сокращение Thredolet® Réducteur
Union F / F Konik Rekor Union F / F Unione Femmina/Femmina Unión Hembra / Hembra Union F / F Союз Женский / Женский Union Femelle / Femelle
Union M / F Kuyruklu Rekor Gewerkschaft M / F Unione maschio/femmina Unión Hombre / Mujer Union M / F Союз Мужской/Женский Union Mâle / Femelle
Union Socket Welding Soket Rekor Union Muffenschweißen Saldatura a presa di unione Unión de soldadura por encastre Birlik yuvası qaynağı Сварка в раструб Union Socket Welding
Weldonet® Reducing Weldonet® Weldonet® Reduzieren Weldonet® Riducente Weldonet® Reductor Weldonet® Reducing Weldonet® Сокращение Réducteur Weldonet®

DIN – Alman Standartları

Alman Standartlarında malzeme tanımlaması için 3 değişik sistem kullanılmaktadır.

 1. Malzeme Numarası
 2. Çeliğin çekme dayanımına göre kısa işareti
 3. Çeliğin kimyasal analizine göre kısa işareti
  • Karbon Çelikleri
  • Düşük Alaşımlı Çelikler
  • Yüksek Alaşımlı Çelikler

Malzeme Numarası= a. b c d e

a= Malzeme Cinsi (çelik için 1)

b=Çelik Türü

c=Çelik Türü (Alt Grup)

d e=Sıra No

Çeliğin Çekme Dayanımına Göre Kısa İşareti:

Çeliğin minimum çekme dayanımı (Kgf/mm2) esas alınarak gösterilir.

Örn: St 37

En az 37 Kgf/mm2 veya 370 N/mm2 çekme dayanımına sahip olan çeliği tanımlar.

Çeliğin Kimyasal Analizine Göre Kısa İşareti:

 • Karbon Çelikleri

“C” ön harfi ile tanımlanır ve “C” harfinden sonra gelen sayı yüzde C miktarının 100 katını gösterir.

Ayrıca diğer özellikler “C” harfinden sonra k, m, q ve f harfleri konularak tanımlanmaktadır.

Harfler

Tanım

Ck

Genel amaçlı kaliteli karbon çelikleri( Düşük P ve S)

Cm

Kükürt miktarı belli sınırlar içerisinde olan ıslah edilebilir karbon çelikleri

Cq

Soğuk şekillendirilebilir karbon çelikleri

Cf

Alevle ve indüksiyonla yüzeyi sertleşebilir karbon çelikleri
 • Düşük Alaşımlı Çelikler

Alaşım elemanlarının ağırlık olarak toplam miktarı %5 veya %5’ ten az çeliklerdir. Bu çeliklerin kısa işaretindeki ilk rakam Karbon miktarının 100 katı olup, bu sayıdan sonra alaşım elementi veya elementlerinin sembolleri ile daha sonraki sayı ve sayılarla da alaşım elementinin yüzde olarak ağırlıkları verilmektedir. Bu sayılar aşağıdaki alaşım elementi çarpanına bölünerek o elementin yüzde ağırlığı bulunur.

Cr, Mn, Si, Ni, Co, W için “4”

Al, Cu, Pb, Mo, V, Ti, Zr, Ti, T için “10”

C, S, P, N için “100”

B için “1000”

Örnek : 41Cr4

41 sayısı; 41/100 = 0,41 ortalama % C miktarını,

4 sayısı; 4/4 = 1 ortalama % Cr miktarını ifade eder.

 • Yüksek Alaşımlı Çelikler

Alaşım elementlerinin ağırlık olarak toplam miktarı %5’ten fazla olan çeliklerdir. Yüksek alaşımı belirlemek için tüm ifadenin başına bir “X” işareti konulmuştur. “X” harfinden sonra gelen sayı ortalama C miktarının 100 katıdır. Bu sayıdan sonra alaşım elementlerinin sembolleri ile bunların yüzde olarak ağırlıklarının miktarları verilir. Tüm alaşım elementlerinin çarpanları “1” olarak kabul edilir.

Örnek : X20Cr13

20 sayısı; 20/100 = 0,20 ortalama % C miktarını,

13 sayısı; 13/1 = 13 ortalama % Cr miktarını ifade eder.

SAE / AISI – Amerikan Standartları

SAE ve AISI sistemlerinde malzemenin kısa işareti 4 veya 5 haneli sayı sistemi kullanılarak yapılır. 5 haneli sayı sistemi %C miktarı 1’in üzerinde olduğu zaman yapılır. İlk 2 rakam çelik türünü, diğer 2 veya 3 rakam ise %C miktarının 100 katıdır.

AFNOR– Fransız Standartları

 • Çeliğin Çekme Dayanımına göre kısa işareti (Örn:A35)
 • Çeliğin kimyasal analizine göre kısa işareti
 • Isıl işlem uygulanabilen C çelikleri (CC işareti ile ifade edilir)
 • Isıl işlem uygulanması gereken C çelikleri (XC işareti ile ifade edilir)
 • Düşük alaşımlı çeliklerin ifade şekli DIN normundaki gibidir. Alaşım elementlerini ifade eden harflerden bazıları değişir fakat alaşım elementi çarpanları DIN normundaki gibidir.
 • Yüksek alaşımlı çeliklerde DIN normundaki “X” ibaresinin yerini “Z” harfi alır. Alaşım elementleri çarpanları ise DIN normundaki gibi “1” dir.

BS– İngiliz Standartları

BS standartlarında çeliklerin kısa işaretleri, kimyasal analizlerine göre altı (6) haneli sayı sembol sistemi kullanılarak verilir.

İlk üç hane Çelik türü ve ana grubunu, ortadaki hane çeliğin özelliğini belirten harf ve son iki hanede %C miktarının 100 katını ifade eder.

Çelik Türü Ana Grupları

Tanım

000 – 199

Karbon çelikleri, karbon ve manganlı çelikler

200 – 240

Otomat çelikleri

250 – 299

Silisyum ve manganlı yay çelikleri

300 – 499

Paslanmaz çelikler, ısıya dayanımlı çelikler

500 – 999

Alaşımlı çelikler

Harfler

Tanım

A

Kimyasal analizi istenilen aralıklarda

H

Sertleşebilir eğrisi istenilen sınırlar arasında

M

Mekanik özelliklere ait değerler istenilen sınırlar arasında

S

Paslanmaz çelikler

Uluslararası Çelik Yapım Standartları

DIN EN Çelik Kaliteleri
17100 10025 Genel Yapı Çelikleri
17200 10083 (Bölüm 1&2) Islah Çelikleri
10083 (Bölüm 3) Borlu Çelikler
17210 10084 Sementasyon Çelikleri
17212 Alev ve İndüksiyonla Sertleştirme Çelikleri
17221 Islah Edilebilir Yaylık Çelikler
17230 Rulman Çelikleri
17350 Takım Çelikleri
17440 10088 Paslanmaz Çelikler
1651 10087 Otomat Çelikleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat
Need Help ?
Hello.
Can we help you ?