Fittings Sectoral Dictionary

DIN – Alman Standartları

Alman Standartlarında malzeme tanımlaması için 3 değişik sistem kullanılmaktadır.

 1. Malzeme Numarası
 2. Çeliğin çekme dayanımına göre kısa işareti
 3. Çeliğin kimyasal analizine göre kısa işareti
  • Karbon Çelikleri
  • Düşük Alaşımlı Çelikler
  • Yüksek Alaşımlı Çelikler

Malzeme Numarası= a. b c d e

a= Malzeme Cinsi (çelik için 1)

b=Çelik Türü

c=Çelik Türü (Alt Grup)

d e=Sıra No

Çeliğin Çekme Dayanımına Göre Kısa İşareti:

Çeliğin minimum çekme dayanımı (Kgf/mm2) esas alınarak gösterilir.

Örn: St 37

En az 37 Kgf/mm2 veya 370 N/mm2 çekme dayanımına sahip olan çeliği tanımlar.

Çeliğin Kimyasal Analizine Göre Kısa İşareti:

 • Karbon Çelikleri

“C” ön harfi ile tanımlanır ve “C” harfinden sonra gelen sayı yüzde C miktarının 100 katını gösterir.

Ayrıca diğer özellikler “C” harfinden sonra k, m, q ve f harfleri konularak tanımlanmaktadır.

Harfler

Tanım

Ck

Genel amaçlı kaliteli karbon çelikleri( Düşük P ve S)

Cm

Kükürt miktarı belli sınırlar içerisinde olan ıslah edilebilir karbon çelikleri

Cq

Soğuk şekillendirilebilir karbon çelikleri

Cf

Alevle ve indüksiyonla yüzeyi sertleşebilir karbon çelikleri
 • Düşük Alaşımlı Çelikler

Alaşım elemanlarının ağırlık olarak toplam miktarı %5 veya %5’ ten az çeliklerdir. Bu çeliklerin kısa işaretindeki ilk rakam Karbon miktarının 100 katı olup, bu sayıdan sonra alaşım elementi veya elementlerinin sembolleri ile daha sonraki sayı ve sayılarla da alaşım elementinin yüzde olarak ağırlıkları verilmektedir. Bu sayılar aşağıdaki alaşım elementi çarpanına bölünerek o elementin yüzde ağırlığı bulunur.

Cr, Mn, Si, Ni, Co, W için “4”

Al, Cu, Pb, Mo, V, Ti, Zr, Ti, T için “10”

C, S, P, N için “100”

B için “1000”

Örnek : 41Cr4

41 sayısı; 41/100 = 0,41 ortalama % C miktarını,

4 sayısı; 4/4 = 1 ortalama % Cr miktarını ifade eder.

 • Yüksek Alaşımlı Çelikler

Alaşım elementlerinin ağırlık olarak toplam miktarı %5’ten fazla olan çeliklerdir. Yüksek alaşımı belirlemek için tüm ifadenin başına bir “X” işareti konulmuştur. “X” harfinden sonra gelen sayı ortalama C miktarının 100 katıdır. Bu sayıdan sonra alaşım elementlerinin sembolleri ile bunların yüzde olarak ağırlıklarının miktarları verilir. Tüm alaşım elementlerinin çarpanları “1” olarak kabul edilir.

Örnek : X20Cr13

20 sayısı; 20/100 = 0,20 ortalama % C miktarını,

13 sayısı; 13/1 = 13 ortalama % Cr miktarını ifade eder.

SAE / AISI – Amerikan Standartları

SAE ve AISI sistemlerinde malzemenin kısa işareti 4 veya 5 haneli sayı sistemi kullanılarak yapılır. 5 haneli sayı sistemi %C miktarı 1’in üzerinde olduğu zaman yapılır. İlk 2 rakam çelik türünü, diğer 2 veya 3 rakam ise %C miktarının 100 katıdır.

AFNOR– Fransız Standartları

 • Çeliğin Çekme Dayanımına göre kısa işareti (Örn:A35)
 • Çeliğin kimyasal analizine göre kısa işareti
 • Isıl işlem uygulanabilen C çelikleri (CC işareti ile ifade edilir)
 • Isıl işlem uygulanması gereken C çelikleri (XC işareti ile ifade edilir)
 • Düşük alaşımlı çeliklerin ifade şekli DIN normundaki gibidir. Alaşım elementlerini ifade eden harflerden bazıları değişir fakat alaşım elementi çarpanları DIN normundaki gibidir.
 • Yüksek alaşımlı çeliklerde DIN normundaki “X” ibaresinin yerini “Z” harfi alır. Alaşım elementleri çarpanları ise DIN normundaki gibi “1” dir.

BS– İngiliz Standartları

BS standartlarında çeliklerin kısa işaretleri, kimyasal analizlerine göre altı (6) haneli sayı sembol sistemi kullanılarak verilir.

İlk üç hane Çelik türü ve ana grubunu, ortadaki hane çeliğin özelliğini belirten harf ve son iki hanede %C miktarının 100 katını ifade eder.

Çelik Türü Ana Grupları

Tanım

000 – 199

Karbon çelikleri, karbon ve manganlı çelikler

200 – 240

Otomat çelikleri

250 – 299

Silisyum ve manganlı yay çelikleri

300 – 499

Paslanmaz çelikler, ısıya dayanımlı çelikler

500 – 999

Alaşımlı çelikler

Harfler

Tanım

A

Kimyasal analizi istenilen aralıklarda

H

Sertleşebilir eğrisi istenilen sınırlar arasında

M

Mekanik özelliklere ait değerler istenilen sınırlar arasında

S

Paslanmaz çelikler

Uluslararası Çelik Yapım Standartları

DIN EN Çelik Kaliteleri
17100 10025 Genel Yapı Çelikleri
17200 10083 (Bölüm 1&2) Islah Çelikleri
10083 (Bölüm 3) Borlu Çelikler
17210 10084 Sementasyon Çelikleri
17212 Alev ve İndüksiyonla Sertleştirme Çelikleri
17221 Islah Edilebilir Yaylık Çelikler
17230 Rulman Çelikleri
17350 Takım Çelikleri
17440 10088 Paslanmaz Çelikler
1651 10087 Otomat Çelikleri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Need Help ?
Hello.
Can we help you ?